logo iptipdaftar sekarang

Diploma Al-Quran & Hadis

 

Maklumat-maklumat asas di bawah ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian Diploma Al-Quran & Hadis. 

 • title kelayakan 01 01

  LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU, SEJARAH DAN MANA-MANA SUBJEK BERKAITAN PENGAJIAN ISLAM

  ATAU

   

  LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

   

  ATAU

   

  KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA

   

   b apply

 • title peo 01 01

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) DIPLOMA AL-QURAN & HADIS

  1. Graduan yang memegang Al-Quran & Hadis sebagai sumber rujukan utama dalam penetapan hukum syarak.


  2. Graduan yang boleh menerangkan konsep ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran & Hadis.


  3. Graduan yang dapat menghubungkaitkan ilmu Al-Quran & Hadis yang dipelajari dengan praktis semasa.


  4. Graduan yang mampu menghafaz atau mengingati sejumlah ayat tertentu daripada Al-Quran & Hadis.


  5. Graduan yang dapat memberi pandangan terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan Al-Quran & Hadis

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) DIPLOMA AL-QURAN & HADIS

  1. Berupaya menghafaz atau mengingati sejumlah ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran dan Hadis. 


  2. Berkebolehan untuk membentangkan kepada masyarakat untuk beramal dengan Al-Quran dan Hadis.


  3. Berupaya menerangkan dan bekerjasama dalam kumpulan secara efektif.


  4. Berkebolehan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat. 


  5. Berkebolehan untuk menghormati pandangan orang lain.


  6. Berupaya melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu asas yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum dengancara-cara dan kaedah yang betul. 


  7. Berupaya untuk menunjukkan cara kepada masyarakat dalam menghadapi sesuatu permasalahan.


  8. Berkebolehan untuk mempamerkan sikap beretika dalam kerjaya. 


  9. Berkebolehan untuk membudayakan kepimpinan Islam dalam berurusan dengan masyarakat.

   

  BAHASA PENGANTAR

  •  Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

   

  TARAF PERLAKSANAAN

  •  Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.

   

  TEMPOH PENGAJIAN

  •  2 Tahun Setengah

   

  KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

  • Keperluan kredit untuk bergraduat: 91 jam

   

  INSTITUT PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK

  • Dikeluarkan sendiri oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis.

   

 • titlestruktur 01

  TAHUN 1

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2163

  Pengajian Malaysia 2

  3

  WI 1101

  Bahasa Inggeris 1

  2

  WI 1104

  B. Arab 1 (Nahw)

  2

  WI 1106

  Teknologi Maklumat 1

  2

  QH 1201

  Tafsir Al-Quran 1

  3

  SY 1206

  Fiqh 1

  3

  US 1211

  Aqidah Islamiah 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2242

  Kemahiran  Berfikir & Penyelesaian Masalah

  2

  WI 1102

  Bahasa Inggeris 2

  2

  WI 1105

  Bahasa Arab 2

  2

  QH 1203

  Al Quran & Ilmunya

  3

  US 1206

  Seni Pidato

  3

  US 1212

  Aqidah Islamiah 2

  3

  EL 1402

  Akhlak

  2

  EL 1404

  Kaedah Pengajaran

  JUMLAH KREDIT

  17

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  SY 1208

  Usul Fiqh 1

  3

  US 1202

  Pengantar Pemikiran Islam

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

   

  TAHUN 2

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2312

  Islam & Pembentukan Masyarakat  Malaysia

  2

  WI 1103

  Bahasa Inggeris 3

  2

  WI 1107

  Teknologi Maklumat 2

  2

  QH 1202

  Tafsir Al-Quran 2

  3

  QH 1204

  As-Sunnah & Ilmunya

  3

  US 1213

  Aqidah Islamiah 3

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2412

  Kepimpinan Kelab,Persatuan & Organisasi

  2

  WI 1108

  Kerja Kursus & Metodologi

  4

  QH 1205

  Al-Sunnah Kajian & Hafalan 1

  3

  US 1209

  Institusi Keluarga Islam

  3

  SY 1204

  Hadis-hadis Hukum 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1204

  Mantik

  3

  EL 1401

  Kefahaman Sejarah Nabi

  2

  EL 1403

  Pendidikan Anak-anak

  JUMLAH KREDIT

  5

   

   

  TAHUN 3

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  QH 1206

  As-Sunnah Kajian & Hafalan 2

  3

  QH 1301

  Tafsir Maudhu’i

  3

  QH 1303

  Takhrij Al-Hadis

  QH 1302

  Metodologi Ahli Tafsir

  3

  QH 1304

  Kritikan Perawi

  US 1207

  Falsafah & Aliran Pemikiran

  3

  US 1208

  Perbandingan Agama

  3

  JUMLAH KREDIT

  15