logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Diploma Syariah

PENGENALAN

Maklumat-maklumat asas ini merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan kursus pengajian Diploma Syariah. 

 • title kelayakan 01 01

  LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB

  ATAU

  LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM)

  ATAU

  LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

  ATAU

  KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

  b apply

 • title peo 01 01

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) DIPLOMA SYARIAH

  1. Graduan yang dapat menerangkan secara mendalamtentang hukum, perundangan dan syariat Islam.
  2. Graduan yang dapat menghuraikan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum-hakam dari Al-Quran dan Al Hadis.
  3. Graduan yang dapat menilai perbandingan hukum berdasarkan dalil-dalil daripada Al Quran dan Al Hadis.
  4. Graduan yang dapat melaporkan kaedah mengeluarkan fatwa yang selari dengan tuntutan semasa.
  5. Graduan yang dapat memberi tindak balas terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan syariah.

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) DIPLOMA SYARIAH

  1. Berkebolehan untuk menerangkan kaedah-kaedahpembentukan hukum, perundangan dan syariat Islam.
  2. Berkebolehan untuk membantu masyarakat dalammenghadapi permasalahan hukum.
  3. Berupaya menerangkan dan bekerjasama dalamkumpulan secara efektif.
  4. Berkebolehan untuk menyelesaikan perselisihanpendapat.
  5. Berkebolehan untuk menghormati pandangan orang lain.
  6. Berkebolehan untuk memberi respons dalam pelbagaibidang syariah seperti perunding syariah, kewanganIslam, muamalah syar’iyyah dan sebagainya
  7. Berkebolehan untuk mengatur atau memimpinmasyarakat dalam beramal dengan tuntutan syariah.
  8. Berkebolehan untuk mempamerkan sikapberetika dalam kerjaya.
  9. Berkebolehan untuk membudayakan kepimpinan Islam dalam berurusan dengan massa.


  BAHASA PENGHANTAR

  • Bahasa Arab dan Bahasa Melayu


  TARAF PERLAKSANAAN

  • Kursus  dalaman yang dirancang dan dikendali oleh IPTIP.


  TEMPOH PENGAJIAN

  • 2 Tahun setengah


  KEPERLUAN KREDIT UNTUK PENGANUGERAHAN

  • Keperluan kredit untuk bergraduat: 94 jam

   

 • titlestruktur 01

   

  TAHUN 1

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2163

  Pengajian Malaysia 2

  3

  WI 1101

  Bahasa Inggeris 1

  2

  WI 1104

  B. Arab 1 (Nahw)

  2

  WI 1106

  Teknologi Maklumat 1

  2

  US 1201

  Al Quran & Ayat Alam 1

  3

  US 1211

  Aqidah Islamiah 1

  3

  SY 1206

  Fiqh 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  18

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2242

  Kemahiran  Berfikir & Penyelesaian Masalah

  2

  WI 1102

  Bahasa Inggeris 2

  2

  WI 1105

  Bahasa Arab 2

  2

  US 1206

  Seni Pidato

  3

  US 1212

  Aqidah Islamiah 2

  3

  QH 1203

  Al Quran & Ilmunya

  3

  EL 1402

  Akhlak

  2

  EL 1404

  Kaedah Pengajaran

  JUMLAH KREDIT

  17

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1202

  Pengantar Pemikiran Islam

  3

  SY 1208

  Usul Fiqh 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  6

   

   

  TAHUN 2

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2312

  Islam & Pembentukan Masyarakat  Malaysia

  2

  WI 1103

  Bahasa Inggeris 3

  2

  WI 1107

  Teknologi Maklumat 2

  2

  US 1213

  Aqidah Islamiah 3

  3

  US 1205

  Dakwah & Pendakwah

  3

  QH 1204

  As-Sunnah & Ilmunya

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

  SEMESTER 2

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  MPU 2412

  Kepimpinan Kelab,Persatuan & Organisasi

  2

  WI 1108

  Kerja Kursus & Metodologi

  4

  US 1203

  Tasawwuf

  3

  US 1209

  Institusi Keluarga Islam

  3

  QH 1205

  Al-Sunnah Kajian & Hafalan 1

  3

  JUMLAH KREDIT

  15

   

  SEMESTER 3

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1204

  Mantik

  3

  EL 1401

  Kefahaman Sejarah Nabi

  2

  EL 1403

  Pendidikan Anak-anak

  JUMLAH KREDIT

  5

   

   

  TAHUN 3

  SEMESTER 1

  KOD

  SUBJEK

  KREDIT

  US 1207

  Falsafah & Aliran Pemikiran

  3

  US 1208

  Perbandingan Agama

  3

  US 1210

  Firaq Dalam Islam

  3

  US 1301

  Dunia Islam Masa Kini

  3

  US 1303

  Falsafah Islam

  US 1302

  Psikologi

  3

  US 1304

  Sosiologi

  JUMLAH KREDIT

  15

   

   b apply

 • title yuran 01

  s yuran