logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Sejarah penubuhan IPTIP

 

Kampus pertama IPTIP di Guar Jentik, Perlis

 

 

Penubuhan IPTIP

Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis ditubuhkan pada tahun 1998 yang merupakan cetusan idea

DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail untuk menjadikan

Perlis sebagai sebuah negeri ilmu dan penekanan yang lebih fokus kepada pendidikan Islam

 

Falsafah IPTIP

IPTIP berpegang teguh kepada pendidikan berteraskan tauhid

bagi menghasilkan insan kamil yang dilengkapi dengan kepakaran

dan kemahiran terkini , mampu menangani cabaran,

memberi sumbangan serta membina ummah yang cemerlang

 

Kepimpinan

Kepimpinan masa hadapan bermula daripada pendidikan yang terancang

disokong dengan program kehidupan tarbawi melalui sistem pembangunan

mahasiswa yang bersepadu bagi melahirkan insan yang mampu

merealisasikan hakikat ubudiyah yang sebenar kepada pencipta.