logo iptipdaftar sekarangpensyarahpelajar

Kelayakan Memohon

 

d usul2

 

LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM)

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

ATAU

KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

b apply


 

quran2 01

LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM)

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

ATAU

KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

 b apply


 

Artboard 49

LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN SERTA LULUS BAHASA MELAYU & BAHASA ARAB

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM)

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

ATAU

KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

b apply


 

d kew2 01

LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DENGAN MENDAPAT SEKURANG – KURANGNYA  3 KEPUJIAN DALAM MANA – MANA MATA PELAJARAN TERMASUK LULUS MATEMATIK

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL TINGGIPELAJARAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF DAN LULUS MATEMATIK PERINGKAT SPM

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI DARI MANA – MANA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) YANG DIIKTIRAF DALAM BIDANG BERKAITAN

ATAU

KELAYAKAN – KELAYAKAN YANG DIIKTIRAF SETARA DENGANNYA OLEH KERAJAAN MALAYSIA

b apply